Organizator

Instytut Budownictwa

Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Przy współudziale:

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Naczelnej Organizacji Technicznej  FSN-T Rady w Płocku

Izby Gospodarczej Regionu Płockiego

Towarzystwa Naukowego Płockiego