Komitet naukowy

 • Prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk  (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Urbaniec (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Wolski (PW)
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Klemm (PAN)
 • Dr hab. Katarzyna Klemm (PŁ)
 • Dr hab. inż. Dariusz Władysław Heim (PŁ)
 • Dr hab. inż. Wojciech Feluch, prof. PW
 • Dr hab. inż. Jacek Kubissa, prof. PW
 • Dr hab. inż. Wiesław Kietliński (PW)
 • Dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, prof. PW
 • Dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW
 • Dr inż. Krzysztof Kamiński
 • Dr inż. Sławomir Grabarczyk (PW)
 • Mgr inż. Grzegorz Wiśniewski (IEO)
 • Dr inż. Andrzej Dzięgielewski – Sekretarz KN
 • Dr inż. Wojciech Kubissa – Sekretarz KN