Tematyka konferencji

  1. Budownictwo energooszczędne: materiały i technologie termoizolacyjne, źródła energii  odnawialnej w budownictwie, termomodernizacja obiektów zabytkowych i wielkopłytowych, budownictwo pasywne i niskoenergetyczne.
  2. Zawilgocenia i osuszanie obiektów budowlanych: badania i diagnostyka obiektów zawilgoconych, rewitalizacja obiektów popowodziowych, nowoczesne technologie osuszania budynków, tynki renowacyjne – 20 lat doświadczeń.
  3. Rewitalizacja zabudowy śródmiejskiej – przykłady godne do naśladowania.
  4. Jakość w budownictwie: badania materiałowe i konstrukcyjne, warunki techniczne wykonania i odbioru robót, kontrola jakości w procesie inwestycyjnym.