Kontakt

Adres Komitetu Organizacyjnego

Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii PW

Instytut Budownictwa /III Forum Budowlane – Płock 2014/

ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock

Tel./fax. (+48 24) 262-42-26, e-mail: fb@pw.plock.pl     www.fb.pw.plock.pl